'ALS DE MOED JE

TIJDENS EEN TENDER

IN DE SCHOENEN ZAKT.' 

'ALS
DE MOED JE
TIJDENS EEN
TENDER IN DE
SCHOENEN
ZAKT.'

Haal jij straks als eerste de eindstreep?

Aanbestedingen zijn arbeidsintensief, complex én belangrijk. Bovendien komen ze altijd op het verkeerde moment. Soms zit je midden in een reorganisatie, ben je bezig met een andere aanbesteding of zitten je medewerkers al tot over hun oren in het werk. Misschien heb je eindelijk die vakantie geboekt.

Wat doe je dan?

 1. Je bent kritisch bij de kwalificatie. Inschrijven kost tijd, geld en energie en verliezen is niet leuk, bovendien ontmoedigend. Bedenk dus goed of je een serieuze kans maakt om te winnen.
 2. Je slaat een keertje over. Moet je enorm naar beneden met je prijs, kun je de risico’s niet goed overzien of heb je veel te duchten van je concurrenten? Besluit dan gewoon eens om niet in te schrijven. Ga lekker op vakantie  .
 3. Je laat je helpen. Is het ‘kat in ’t bakkie’ en weet je vrijwel zeker dat deze opdracht jou gegund wordt? Dan moet je er toch echt even aan trekken. Mocht je twijfels hebben over je aanpak of te weinig medewerkers om het (schrijf)werk te doen, ik help je graag.

Teksthulp aanbesteding: wat kan ik voor je doen?

TENDER ABC

P - Programma van Eisen

Een document waarin de specificaties voor een te leveren product of dienst zijn opgenomen om verschillende interpretaties tijdens de uitvoering te voorkomen.

Q - Quotum

Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, heeft de overheid een quotum vastgesteld. In het nieuwe systeem tellen banen die via inkoop gerealiseerd worden (= Social Return) mee voor het banenquotum van de inkopende werkgever.

R - Review

Het scannen van een in concept opgemaakte offerte op kern-elementen zoals consistentie, leesbaarheid, toegevoegde waarde en volledigheid.

S →

Haal jij straks als eerste de eindstreep?

Aanbestedingen zijn arbeidsintensief, complex én belangrijk. Bovendien komen ze altijd op het verkeerde moment. Soms zit je midden in een reorganisatie, ben je bezig met een andere aanbesteding of zitten je medewerkers al tot over hun oren in het werk. Misschien heb je eindelijk die vakantie geboekt.

Wat doe je dan?

 1. Je bent kritisch bij de kwalificatie. Inschrijven kost tijd, geld en energie en verliezen is niet leuk, bovendien ontmoedigend. Bedenk dus goed of je een serieuze kans maakt om te winnen.
 2. Je slaat een keertje over. Moet je enorm naar beneden met je prijs, kun je de risico’s niet goed overzien of heb je veel te duchten van je concurrenten? Besluit dan gewoon eens om niet in te schrijven. Ga lekker op vakantie  .
 3. Je laat je helpen. Is het ‘kat in ’t bakkie’ en weet je vrijwel zeker dat deze opdracht jou gegund wordt? Dan moet je er toch echt even aan trekken. Mocht je twijfels hebben over je aanpak of te weinig medewerkers om het (schrijf)werk te doen, ik help je graag.

Teksthulp aanbesteding: wat kan ik voor je doen?

Mijn dienstverlening in het kort:

 • Een aanbestedende dienst (de opdrachtgever) wil iets geregeld hebben.
 • Dat ‘probleem’ stuurt hij als uitvraag de wereld in.
 • Als ondernemer heb jij ideeën om het probleem op de lossen, aan te pakken.
 • Je schakelt mij in om de aanbesteder ervan te overtuigen dat jouw ideeën de beste zijn.
 • Met dat doel kijk ik net zo kritisch naar jouw ideeën als de opdrachtgever dat gaat doen.
 • Dat is niet altijd leuk, maar wel altijd waardevol.
 • Vooral als ik het ook nog eens voor je op papier zet.

Kan ik jouw bedrijf ook helpen met het inschrijven op een (Europese) aanbesteding?


Mijn dienstverlening in het kort:

 • Een aanbestedende dienst (de opdrachtgever) wil iets geregeld hebben.
 • Dat ‘probleem’ stuurt hij als uitvraag de wereld in.
 • Als ondernemer heb jij ideeën om het probleem op de lossen, aan te pakken.
 • Je schakelt mij in om de aanbesteder ervan te overtuigen dat jouw ideeën de beste zijn.
 • Met dat doel kijk ik net zo kritisch naar jouw ideeën als de opdrachtgever dat gaat doen.
 • Dat is niet altijd leuk, maar wel altijd waardevol.
 • Vooral als ik het ook nog eens voor je op papier zet.

Kan ik jouw bedrijf ook helpen met het inschrijven op een (Europese) aanbesteding?

Meer over Sabien    

Teksthulp bij een aanbesteding is altijd maatwerk

Afhankelijk van je ervaring met tenders, de mate waarin er al werk is verzet en het aantal specialisten waarover je beschikt, zoek je wellicht (tekst)hulp bij het inschrijven op een aanbesteding. Geen tendertraject is hetzelfde.

Mijn dienstverlening kent vele gezichten: advies of uitvoering?

Ben je een tenderexpert, dan wil je wellicht hulp bij het bepalen van HOE je je presenteert. Als tekstprofessional (zie Mogelijkheid 3 en 4) ben ik je graag van dienst met:

 • het construeren van een vloeiend narratief
 • het (her)schrijven van klantgerichte teksten
 • het nalopen van jouw teksten op taalkundige aspecten

Ben je nog niet zo thuis in aanbestedingsland, dan zoek je misschien vooral hulp bij WAT je presenteert. Als ervaren tendertekstschrijver (zie Mogelijkheid 1 en 2) ben ik je graag van dienst met:

 • het begeleiden van brainstormsessies
 • het aanscherpen van je inschrijfstrategie
 • de review van conceptteksten (zilveren versie)

Mogelijkheid 1:    Brainstorm-sessie

Bij een ‘open’ uitvraag (= een functionele beschrijving van waaraan het werk / de dienst moet voldoen) kun je als ondernemer innovatieve en duurzame oplossingen aandragen. De gesprekken hierover vind ik leuk en kan ik goed faciliteren.

Hoe

Met betrokkenen zitten we rond de tafel, eventueel zijn er meerdere sessies met telkens een duidelijke doelstelling.

Bijvoorbeeld:

 • zijn er onduidelijkheden in het bestek?
 • wat is de vraag achter de uitvraag?
 • welke risico’s zijn er aan de uitvoering verbonden?
 • met welke oplossing(en) is de opdrachtgever het meest geholpen?
 • welke vragen zijn er voor de Nota van Inlichtingen?

Tijdens de brainstorm stel ik kritische vragen. De ideeën werk ik na afloop uit in een projectplan op basis waarvan jij de inschrijfstrategie kunt vaststellen.

Wat levert het op?

De geschiktheid van de oplossingen die jij aandraagt houd ik tegen het licht. Deze toets ik aan de uitvraag. Het resultaat is een aangescherpte propositie.

Mogelijkheid 2:     Review van de inhoud

Bij een review laat je beoordelen in hoeverre de reeds geschreven teksten voldoen aan de gestelde eisen.

Hoe

Jij voorziet mij van zowel de aanbestedingsdocumenten als de inschrijfstrategie, het tekstmateriaal en (afhankelijk is van de fase waarin de tender zich bevindt) een specifieke opdracht.

Bijvoorbeeld:

 • check de inhoud op consistentie en/of volledigheid
 • beoordeel in hoeverre de inschrijfstrategie is gevolgd
 • geef aan of de voordelen van de oplossing voldoende zijn belicht (klantgericht)
 • toets de meerwaarde van het voorstel volgens de beoordelingscriteria
 • beoordeel in hoeverre het voorstel SMART is beschreven

Op basis van mijn bevindingen (weergegeven als opmerkingen in de kantlijn of als een top-10 lijst met verbeterpunten) kun jij je voorstel kritisch heroverwegen en de tekst naar eigen inzicht aanpassen.

Wat levert het op?

Als objectieve sparringpartner breng ik blinde vlekken voor je aan het licht. Met elke review van je conceptteksten neemt de kans om te winnen toe.

Mogelijkheid 3:     Tekst klantgericht(er) maken

Soms blijkt dat je medewerkers een buitengewoon interessant voorstel op papier hebben gezet wat door de beoordelaars never-nooit-niet zal worden onderkend. De teksten lezen stroef, zijn onvoldoende direct en niet overtuigend geschreven. Je kunt de tekst dan laten redigeren.

Hoe

Van tevoren komen we overeen op welke onderdelen je de tekst laat aanpassen. Afhankelijk van de kwaliteit van het tekstmateriaal, de nog beschikbare tijd en je budget kies je voor een meer of minder ingrijpende redactie.

Bijvoorbeeld:

 • suggesties met betrekking tot de opbouw / structuur van de tekst
 • voorstellen met betrekking tot het korter, bondiger of directer maken van de tekst
 • suggesties met betrekking tot het woordgebruik (toegankelijk en visueel), de woordvolgorde en de lengte van de zinnen
 • de tekst nalopen op eenduidigheid, terminologie, jargon, spelling, grammatica, afkortingen, interpunctie en aansprekende titelkoppen

Bij een tekstredactie pas ik de tekst met ‘wijzigingen bijhouden’ direct voor je aan of plaats ik de suggesties als opmerkingen in de kantlijn.

Wat levert het op?

Je presenteert jezelf met verzorgd tekstmateriaal De toegevoegde waarde van je voorstel is helder verwoord. Het resultaat is een professionele en klantvriendelijke (eerste) indruk.

Mogelijkheid 4:     (Her)schrijven tekstmateriaal

Heb je weinig tijd, een pen die niet wil vloeien en/of vind je het moeilijk om objectief naar je eigen organisatie te kijken? Ik help je graag met het opstellen van je kwaliteitsdocumenten.

Hoe

Een gedegen voorbereiding en voldoende tijd vormen de basis voor een tekst op maat. Betrek mij daarom vanaf het begin bij het traject, dan bepalen we samen de beste inschrijfstrategie.

Vervolgens:

 • verzamel ik informatie, spreek met betrokkenen en stel een eerste opzet op;
 • komen we in overleg tot een definitief schrijfplan;
 • schrijf ik een concepttekst die jij beoordeelt;
 • verwerk ik jouw opmerkingen totdat de definitieve versie gereed is.

Met behulp van de teksten die ik (eventueel opgemaakt in het reactieformulier) aanlever, stel jij zelf de inschrijving samen. Voor kwesties met betrekking tot de UEA, referenties of inschrijfprijs breng ik je graag in contact met professionele partners.

Wat levert het op?

Als ervaren tekstprofessional ben ik goed in staat om jouw kennis en ideeën effectief te verwoorden. Jij hoeft je niet met het eigenlijke schrijven bezig te houden. Daardoor heb je 1) meer tijd voor andere werkzaamheden en 2) behoud je overzicht op het inschrijfproces. Het resultaat is een inschrijving met meer impact.

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op om te bekijken waarmee jij het meest geholpen bent.

TENDER ABC

S - Strategische inschrijving

Een inschrijving waarbij een aanbieding zo wordt ingericht dat maximaal wordt gescoord op de in de aanbestedingsdocumenten benoemde gunningscriteria. In beginsel is dit toegestaan. Bij een manipulatieve inschrijving probeert een inschrijver de opdracht naar zich toe te trekken door een inschrijving te doen die weliswaar aan de eisen voldoet, maar een resultaat bewerkstelligt dat niet door de beoordelings-systematiek wordt beoogd. Strategisch inschrijven kan omslaan in manipulatief inschrijven.

T - TenderNed

Online marktplein voor aanbestedingen. Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 zijn overheidsdiensten en –ondernemingen verplicht om hun aanbestedingen op dit digitale platform te publiceren.

U - Uitsluitingsgronden

Een lijst van juridische omstandigheden waarin de inschrijver kan verkeren, die diens uitsluiting verplichten dan wel diens uitsluiting tot gevolg kan hebben.

V - Voorlopige gunning

Inschrijvers worden in staat gesteld om tegen een gunnings-beslissing bezwaar aan te tekenen. De aanbestedende dienst stuurt daarom eerst een mededeling met de gunnings-beslissing aan alle inschrijvers. Als er geen bezwaren zijn ontvangen, gaat de aanbestedende dienst na 20 dagen over tot (definitieve) gunning en kan hij de overeenkomst sluiten.

W - Waardepropositie

Het aanbod waarmee de inschrijver een probleem voor haar klanten oplost. Een propositie is waardevol als deze goed inspeelt op de wensen en behoeften van de klant en duidelijk aangeeft wat de waarde van het aanbod is voor de klant.

Z - Zakelijke overeenkomst

Het doel van een aanbesteding is het aangaan van een zakelijke overeenkomst met een of meerdere partijen voor het leveren van middelen of diensten.

STARTVRAGEN

* Waarom deze uitvraag?

* Wat zijn de doelen van deze klant?

* Waar heeft de klant behoefte aan?

* Wie is de gebruiker?

* Hoe werken ze?

* Welke strategie hanteren ze?

* Welke job needs to be done?

* Tegen welke problemen lopen ze aan?

* Wie is de probleemeigenaar?

* Waarom willen ze deze taak uitgevoerd hebben?

* Hoe denken ze?

* Wie zijn hun klanten?

* Wie is de zittende partij?

* Hoe doen ze zaken?

* Hoe zijn ze georganiseerd?

* Waar liggen ze wakker van?

* Wat is hun visie?

* Wat is de bedrijfscultuur?

* Hoe vaak kopen ze?

* Welke middelen en materialen zijn er (al)?

* Welke procedures worden gevolgd?

* Wat zijn hun inkomsten?

* Zijn er protocollen?

* Wat zoeken ze in een leverancier?

* Hebben ze vooroordelen?

* Wat zijn de ervaringen met leveranciers?

* Wat zijn de pijnpunten?

* Hebben ze alternatieven?

* Kunnen ze het zelf doen?

* Hoe innovatief zijn ze?

* Wat maakt hun taak lastig?

* Hoe kunnen wij daarbij helpen?

* Welke kansen hebben ze?

* Hoe beoordelen ze offertes?

* Wie zijn hun concurrenten?

* Opereren ze internationaal?

* Hoe profileren zij zich?

* Wat is het inkoopbudget?

* Wie is de beslisser?

* Hoe verschijnen ze in de media?

* Is er een omgeving om rekening mee te houden?

* Welke voorkeuren hebben ze?

* In welk markt opereren ze?

* Welke (maatschappelijke) ontwikkelingen dienen zich voor hen aan?

* Welke bedreigingen zijn er?

* Wie is de contactpersoon?

* Wat zijn de beoogde resultaten?

* Wat is het koopmotief?

* Wat zijn de risico's?

* Welke reputatie hebben ze?

* Wat is hun taalgebruik?

* Zijn ze succesvol?

* In welke leeftijdsgroep bewegen ze?

* Hoe maken ze beslissingen?

* Zijn er (onuitgesproken) verwachtingen?

* Zijn er vooroordelen om rekening mee te houden?

* Hoe gaan ze om met het onderhoud?

Teksthulp bij een aanbesteding is altijd maatwerk

Afhankelijk van je ervaring met tenders, de mate waarin er al werk is verricht en het aantal specialisten dat je tot je beschikking hebt, zoek je wellicht (tekst)hulp bij het inschrijven op een aanbesteding. Geen tendertraject is hetzelfde.

Mijn dienstverlening kent vele gezichten: advies of uitvoering?

Ben je een tenderexpert, dan zoek je waarschijnlijk een tekstschrijver die je helpt met HOE je je presenteert. Als tekstprofessional (zie Mogelijkheid 3 en 4) ben ik je graag van dienst met:

 • het construeren van een vloeiend narratief
 • het (her)schrijven van klantgerichte teksten
 • het nalopen van jouw teksten op taalkundige aspecten

Ben je nog niet zo thuis in aanbestedingsland, dan zoek je misschien vooral hulp bij WAT je presenteert. Als ervaren tendertekstschrijver (zie Mogelijkheid 1 en 2) ben ik je graag van dienst met:

 • het begeleiden van brainstormsessies
 • het aanscherpen van je inschrijfstrategie
 • de review van conceptteksten (zilveren versie)

Mogelijkheid 1:
Brainstorm-sessie

Bij een ‘open’ uitvraag (=een functionele beschrijving van waaraan het werk / de dienst moet voldoen) kun je als ondernemer innovatieve en duurzame oplossingen aandragen. De gesprekken hierover vind ik leuk en kan ik goed faciliteren.

Hoe

Met betrokkenen zitten we rond de tafel, eventueel zijn er meerdere sessies met telkens een duidelijke doelstelling.

Bijvoorbeeld:

 • zijn er onduidelijkheden in het bestek?
 • wat is de vraag achter de uitvraag?
 • welke risico’s zijn er aan de uitvoering verbonden?
 • met welke oplossing(en) is de opdrachtgever het meest geholpen?
 • welke vragen stellen we voor de Nota van Inlichtingen?

Tijdens de brainstorm stel ik kritische vragen. De ideeën werk ik na afloop uit in een projectplan op basis waarvan jij de inschrijfstrategie kunt vaststellen.

Wat levert het op?

Als betrokken buitenstaander ben ik goed in staat om de geschiktheid van de aangedragen oplossingen tegen het licht te houden en te toetsen aan de uitvraag. Het resultaat is een aangescherpte propositie.

Mogelijkheid 2:
Review van de inhoud

Bij een review beoordeel ik of de teksten die jouw (gespecialiseerde) medewerker(s) of jijzelf geschreven hebt, voldoen aan de gestelde eisen.

Hoe

Jij voorziet mij van zowel de aanbestedingsdocumenten als de inschrijfstrategie, het tekstmateriaal en (afhankelijk is van de fase waarin de tender zich bevindt) een specifieke opdracht.

Bijvoorbeeld:

 • check de inhoud op consistentie en/of volledigheid
 • beoordeel in hoeverre de inschrijfstrategie is gevolgd
 • geef aan of de voordelen van de oplossing voldoende zijn belicht (klantgericht)
 • toets de meerwaarde van het voorstel volgens de beoordelingscriteria
 • beoordeel in hoeverre het voorstel SMART is beschreven

Op basis van mijn bevindingen (weergegeven als opmerkingen in de kantlijn of als een top-10 lijst met verbeterpunten) kun jij je voorstel kritisch heroverwegen en de tekst naar eigen inzicht aanpassen.

Wat levert het op?

Als objectieve sparringpartner ben ik goed in staat om blinde vlekken voor je aan het licht te brengen. Met elke review van je conceptteksten neemt de kans om te winnen toe.

Mogelijkheid 3:
Tekst klantgericht(er) maken

Soms blijkt dat je medewerkers een buitengewoon interessant voorstel op papier hebben gezet, maar dat de beoordelaars dit never-nooit-niet zullen onderkennen. De teksten lezen stroef, zijn onvoldoende direct en niet overtuigend geschreven. Je kunt de tekst dan laten redigeren.

Hoe

Van tevoren komen we overeen op welke onderdelen je de tekst wilt laten aanpassen. Afhankelijk van de kwaliteit van het tekstmateriaal, de nog beschikbare tijd en je budget kies je voor een meer of minder ingrijpende redactie.

Bijvoorbeeld:

 • suggesties met betrekking tot de opbouw / structuur van de tekst
 • voorstellen met betrekking tot het korter, bondiger of directer maken van de tekst
 • suggesties met betrekking tot het woordgebruik (toegankelijk en visueel), de woordvolgorde en de lengte van de zinnen
 • de tekst nalopen op eenduidigheid, terminologie, jargon, spelling, grammatica, afkortingen, interpunctie en aansprekende titelkoppen

Bij een tekstredactie pas ik de tekst met ‘wijzigingen bijhouden’ direct voor je aan of plaats ik de suggesties als opmerkingen in de kantlijn.

Wat levert het op?

Je presenteert jezelf met verzorgd tekstmateriaal waarmee je de toegevoegde waarde van het voorstel helder verwoordt. Het resultaat is een professionele en klantvriendelijke (eerste) indruk.

Mogelijkheid 4:
(Her)schrijven tekstmateriaal

Heb je weinig tijd, een pen die maar niet wil vloeien en/of vind je het moeilijk om objectief naar je eigen organisatie te kijken? Ik help je graag met het opstellen van je kwaliteitsdocumenten.

Hoe

Een gedegen voorbereiding en voldoende tijd vormen de basis voor een tekst op maat. Betrek mij daarom vanaf het begin bij het traject, dan bepalen we samen de beste inschrijfstrategie.

Vervolgens:

 • verzamel ik informatie, spreek met betrokkenen en maak een eerste opzet;
 • komen we in overleg tot een definitief schrijfplan;
 • schrijf ik de conceptteksten die jij beoordeelt;
 • verwerk ik jouw opmerkingen totdat de definitieve versie gereed is.

Met behulp van de teksten die ik (eventueel opgemaakt in het reactieformulier) aanlever, stel jij zelf de inschrijving samen. Voor kwesties met betrekking tot de UEA, referenties of inschrijfprijs breng ik je graag in contact met professionele partners.

Wat levert het op?

Als ervaren tekstprofessional ben ik goed in staat om jouw kennis en ideeën effectief te verwoorden. Jij hoeft je niet met het eigenlijke schrijven bezig te houden. Daardoor heb je 1) meer tijd voor andere werkzaamheden en 2) behoud je overzicht op het inschrijfproces. Het resultaat is een inschrijving met meer impact.

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op om te bekijken waarmee jij het meest geholpen bent.

TENDER ABC

R - Review

Het scannen van een in concept opgemaakte offerte op kern-elementen zoals consistentie, leesbaarheid, toegevoegde waarde en volledigheid.

S - Strategische inschrijving

Een inschrijving waarbij een aanbieding zo wordt ingericht dat maximaal wordt gescoord op de in de aanbestedingsdocumenten benoemde gunningscriteria. In beginsel is dit toegestaan. Bij een manipulatieve inschrijving probeert een inschrijver de opdracht naar zich toe te trekken door een inschrijving te doen die weliswaar aan de eisen voldoet, maar een resultaat bewerkstelligt dat niet door de beoordelings-systematiek wordt beoogd. Strategisch inschrijven kan omslaan in manipulatief inschrijven.

T - TenderNed

Online marktplein voor aanbestedingen. Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 zijn overheidsdiensten en –ondernemingen verplicht om hun aanbestedingen op dit digitale platform te publiceren.

U - Uitsluitingsgronden

Een lijst van juridische omstandigheden waarin de inschrijver kan verkeren, die diens uitsluiting verplichten dan wel diens uitsluiting tot gevolg kan hebben.

V - Voorlopige gunning

Inschrijvers worden in staat gesteld om tegen een gunnings-beslissing bezwaar aan te tekenen. De aanbestedende dienst stuurt daarom eerst een mededeling met de gunnings-beslissing aan alle inschrijvers. Als er geen bezwaren zijn ontvangen, gaat de aanbestedende dienst na 20 dagen over tot (definitieve) gunning en kan hij de overeenkomst sluiten.

W - Waardepropositie

Het aanbod waarmee de inschrijver een probleem voor haar klanten oplost. Een propositie is waardevol als deze goed inspeelt op de wensen en behoeften van de klant en duidelijk aangeeft wat de waarde van het aanbod is voor de klant.

Z - Zakelijk overeenkomst

Het doel van een aanbesteding is het aangaan van een zakelijke overeenkomst met een of meerdere partijen voor het leveren van middelen of diensten.
 

mail(at)sabienschrijft.nl
tel. + 316 224 187 50
algemene voorwaarden

mail(at)sabienschrijft.nl
tel. + 316 224 187 50
algemene voorwaarden

SabienSchrijft-terug