'SABIEN HELPT

MET HET SCHRIJVEN

VAN WINNENDE OFFERTES.'

'SABIEN
HELPT MET
HET SCHRIJVEN
VAN WINNENDE
OFFERTES.'

Tekstschrijver Sabien Schrijft commerciële teksten

Ben je ondernemer of bidmanager? Dan wil je weten of ik als tekstschrijver voldoende in huis heb om jouw tenderteksten te schrijven. Je zoekt een tekstprofessional, iemand met de juiste kwalificaties en dan het liefst iemand die bij jou en je organisatie past.

Daarom kort iets over mijzelf en mijn achtergrond:

Commercieel tekstschrijver

Een kleine twintig jaar geleden begon ik te werken als zelfstandig tekstschrijver. Aanvankelijk schreef ik voornamelijk lifestyle-tekstjes, gaandeweg kwamen er meer zakelijke opdrachtgevers en ben ik me gaan toeleggen op commerciële teksten.

Ruim tien jaar terug werd ik voor het eerst betrokken bij een aanbesteding. Ik redigeerde het tekstdeel van een inschrijving die door een salesafdeling was samengesteld. Tientallen pagina’s tekst waarin verschillende medewerkers tot in detail beschreven waarom de geleverde diensten zo goed waren. Ik verwijderde schrijffouten, herschreef enkele zinnen, en maakte er samenhangend verhaal van.

We wonnen de aanbesteding.

Ik vond het leuk!

Aanbestedingstrajecten

Inmiddels heb ik veel over het onderwerp gelezen, honderden inschrijvingen bestudeerd, zo’n honderdvijftig aanbestedingsteksten geschreven en/of geredigeerd en tientallen tendertrajecten met betrokkenen geëvalueerd.

Ik weet nu dat een enthousiast verhaal over je dienstverlening, hoe spiegelglad beschreven ook, niet langer volstaat. Dat er haken en ogen zijn.

Toch vind ik het nog steeds leuk.

Waarom?

Ik ben behoorlijk fanatiek. Als ik iets doe, doe ik het graag goed en wil ik dat mijn inzet ertoe doet. Bij tendertrajecten is dat absoluut een voorwaarde. Letterlijk, want als je punten laat liggen, ook als schrijver, win je niet. En als je niet wint, krijg je de opdracht niet gegund en is alle moeite voor niets geweest.

Het is erop of eronder.

Tekstschrijver Sabien Schrijft

De branches waarmee ik goed bekend ben zijn de schoonmaak, vertaaldiensten, bemiddeling ict-expertise, catering, inhuur van communicatiespecialisten en het specialistisch onderhoud.

Staat jouw branche er niet tussen?

Misschien kan ik toch iets voor je doen.

  TENDER ABC

G - Geschiktheidseisen

Objectieve eisen waar de inschrijver minimaal aan moet voldoen om voor gunning in aanmerking te komen. Er zijn twee soorten geschiktheidseisen: eisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht en eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid.

H - Heraanbesteden

Het komt geregeld voor dat een aanbesteder een aanbestedingsprocedure wenst in te trekken om de opdracht vervolgens (al dan niet gewijzigd) opnieuw aan te besteden. Daaraan zijn voorwaarden verbonden.

I - Inschrijving

Door inzending van het inschrijvingsformulier aangevuld met de daarin gevraagde stukken doet de inschrijver een in zijn ogen gepaste aanbieding voor de opdracht van de aanbestedende dienst.

J – Juridische kwesties 

Met de Aanbestedingswet 2012 geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De wet bevat regels voor aanbestedingen zowel voor boven als onder de Europese drempelbedragen. De Aanbestedingswet is op 1 april 2013 van kracht geworden en gewijzigd in juli 2016.ier geeft

K – Kansendossier

Bij Best Value Procurement (BVP)-aanbestedingen wordt inschrijvers gevraagd om naast een prestatieonderbouwing ook een kansen-  en een risicodossier in te dienen. Het kansendossier biedt inschrijvers de gelegenheid om onderdelen van een oplossing of aanpak aan te dragen waar de opdrachtgever zelf niet aan heeft gedacht.

L

Tekstschrijver Sabien Schrijft commerciële teksten

Ben je ondernemer of bidmanager? Dan wil je weten of ik als tekstschrijver voldoende in huis heb om jouw tenderteksten te schrijven. Je zoekt een tekstprofessional, iemand met de juiste kwalificaties en dan het liefst iemand die bij jou en je organisatie past.

Daarom kort iets over mijzelf en mijn achtergrond:

Commercieel tekstschrijver

Een kleine twintig jaar geleden begon ik te werken als zelfstandig tekstschrijver. Aanvankelijk schreef ik voornamelijk lifestyle-tekstjes, gaandeweg kwamen er meer zakelijke opdrachtgevers en ben ik me gaan toeleggen op commerciële teksten.

Ruim tien jaar terug werd ik voor het eerst betrokken bij een aanbesteding. Ik redigeerde het tekstdeel van een inschrijving die door een salesafdeling was samengesteld. Tientallen pagina’s tekst waarin verschillende medewerkers tot in detail beschreven waarom de geleverde diensten zo goed waren. Ik verwijderde schrijffouten, herschreef enkele zinnen, en maakte er samenhangend verhaal van.

We wonnen de aanbesteding.

Ik vond het leuk!

Aanbestedingstrajecten

Inmiddels heb ik veel over het onderwerp gelezen, ruim honderden inschrijvingen bestudeerd, zo’n honderdvijftig aanbestedingsteksten geschreven en/of geredigeerd en tientallen tendertrajecten met betrokkenen geëvalueerd.

Ik weet nu dat een enthousiast verhaal over je dienstverlening, hoe spiegelglad beschreven ook, niet langer volstaat. Dat er haken en ogen zijn.

Toch vind ik het nog steeds leuk.

Waarom?

Ik ben behoorlijk fanatiek. Als ik iets doe, doe ik het graag goed en wil ik dat mijn inzet ertoe doet. Bij tendertrajecten is dat absoluut een voorwaarde. Letterlijk, want als je punten laat liggen, ook als schrijver, win je niet. En als je niet wint, krijg je de opdracht niet gegund en is alle moeite voor niets geweest.

Het is erop of eronder.

tekstschrijver Sabien Schrijft

Tekstschrijver Sabien Schrijft

De branches waarmee ik goed bekend ben zijn de schoonmaak, vertaaldiensten, bemiddeling ict-expertise, catering, inhuur van communicatiespecialisten en het specialistisch onderhoud.

Staat jouw branche er niet tussen?

Misschien kan ik toch iets voor je doen.

Dit zeggen opdrachtgevers:

Dit zeggen opdrachtgevers:

Waar ben je met mij als tendertekstschrijver van verzekerd?

Het inschrijven op aanbestedingen heeft mijn belangstelling. Toch maakt dát mij geen goede tendertekstschrijver. Voor het schrijven van winnende aanbestedingsteksten moet je over specifieke kwaliteiten beschikken.

Als tekstschrijver maak ik gebruik van de volgende eigenschappen:

Analytische geest

Het voordeel van mijn (over)actieve hoofd is dat het in korte tijd veel informatie kan verwerken. De publicatie van een nieuwe aanbesteding zie ik dan ook als een uitdaging: snel alle gegevens doornemen, deze indelen op hoofd- en bijzaken, aandachtspunten signaleren, aanvullend onderzoek initiëren, ordenen en in overleg met andere betrokkenen de uitvraag doorgronden.

Met mijn analytische geest help ik jou antwoord geven op de vraag: Wat is in deze aanbesteding het werkelijke ‘probleem’ en waarmee is de opdrachtgever het meest geholpen?

Creatieve opwellingen

Opvallen, hoe doe je dat? Zelf denk ik door net iets af te wijken van de rest. Ook voor inschrijvingen gaat dat op. Vaak wordt een originele invalshoek beloond met een hogere score. Even buiten de lijntjes treden zonder het oog op de uitvraag te verliezen. Wezenlijk aanvoelen wat de behoefte van een klant is, anders sla je met ‘creatieve oplossingen’ de plank volledig mis. Ook wat het schrijfwerk betreft, krijg ik zonder creativiteit geen letter op papier. De te verstrekken informatie is vaak kurkdroog.

Met mijn originele benadering help ik jou om droge, feitelijke informatie te presenteren als een overtuigend en prettig leesbaar verhaal.

Best-wel-bijdehante optreden

Iedereen weet het natuurlijk het beste. Ik ook. Daar komt bij dat er bij het samenstellen van aanbestedingsdocumenten veel mensen betrokken zijn. Professionals die expert zijn op hun vakgebied en hun kennis zien als het gelijk van de wereld. De aanbestedende dienst wil over deze informatie beschikken maar niet per se over alles, en het liefst overzichtelijk gepresenteerd. Ik ben niet bedeesd en houd ervan om samen met specialisten te besluiten welke (technische) onderdelen van belang zijn om een verhaal te vertellen dat de klant aanspreekt.

Met mijn doortastendheid zorg ik ervoor dat betrokkenen gecommitteerd blijven aan de inschrijfstrategie.

Puntjes-op-de-i-mentaliteit

Hoe houd je je hoofd koel als het erom gaat? In offertetrajecten is dat vaak lastig. De belangen zijn groot, iedereen heeft een mening, er is tijdsdruk, veel informatie en eindeloos veel voorwaarden, criteria, eisen en te overleggen bewijsstukken. De kunst is om door de bomen het bos te blijven zien. Ervaring helpt daarbij. Structuur en overzicht zijn onontbeerlijk. Als tekstschrijver voel ik me verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en toepasbaarheid van het kwalitatieve deel van de inschrijving.

Met mijn nauwkeurigheid help ik jou risico’s te omzeilen, doe ik bij twijfel navraag en laat mijn teksten tot vervelens toe checken, checken en nog eens checken.

Meer weten over Sabien?

Check dan mijn LinkedIn-profiel of lees ‘Wat maakt dat ik graag tenderteksten schrijf?’

TENDER ABC

L – Leidraad

Het reglement dat de deelname-voorschriften en het verloop van de gehele aanbestedings-procedure voorschrijft.

M - Marktconsultatie

Een instrument ter voorbereiding van een aanbesteding van grote, complexe of innovatieve projecten of wanneer de prijs van een project moeilijk te ramen is. Marktconsultaties komen in allerlei vormen voor en hebben verschillende doeleinden.

N - Nota van Inlichtingen

Document waarin de aanbestedende dienst de vragen van geïnteresseerde ondernemers geanonimiseerd bundelt en beantwoordt. De antwoorden in de nota van inlichtingen staan boven het bepaalde in de leidraad.

O - Onderhands aanbesteden

Het tegenovergestelde van een openbare aanbesteding. Bij (meervoudig) onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal drie en maximaal vijf) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie.

P

Waar ben je met mij als tendertekst-schrijver van verzekerd?

Het inschrijven op aanbestedingen heeft mijn belangstelling. Toch maakt dát mij geen goede tendertekstschrijver. Voor het schrijven van winnende aanbestedingsteksten moet je over specifieke kwaliteiten beschikken.

Als tekstschrijver maak ik gebruik van de volgende eigenschappen:

Analytische geest

Het voordeel van mijn (over)actieve hoofd is dat het in korte tijd veel informatie kan verwerken.

De publicatie van een nieuwe aanbesteding zie ik dan ook als een uitdaging: snel alle gegevens doornemen, deze indelen op hoofd- en bijzaken, aandachtspunten signaleren, aanvullend onderzoek initiëren, ordenen en in overleg met andere betrokkenen de uitvraag doorgronden.

Met mijn analytische geest help ik jou antwoord geven op de vraag: Wat is in deze aanbesteding het werkelijke ‘probleem’ en waarmee is de opdrachtgever het meest geholpen?

Creatieve opwellingen

Opvallen, hoe doe je dat? Zelf denk ik door net iets af te wijken van de rest. Ook voor inschrijvingen gaat dat op. Vaak wordt een originele invalshoek beloond met een hogere score. Even buiten de lijntjes treden zonder het oog op de uitvraag te verliezen.

Wezenlijk aanvoelen wat de behoefte van een klant is, anders sla je met ‘creatieve oplossingen’ de plank volledig mis. Ook wat het schrijfwerk betreft, krijg ik zonder creativiteit geen letter op papier. De te verstrekken informatie is vaak kurkdroog.

Met mijn originele benadering help ik jou om droge, feitelijke informatie te presenteren als een overtuigend en prettig leesbaar verhaal.

Best-wel-bijdehante optreden

Iedereen weet het natuurlijk het beste. Ik ook. Daar komt bij dat er bij het samenstellen van aanbestedingsdocumenten veel mensen betrokken zijn. Professionals die expert zijn op hun vakgebied en hun kennis zien als het gelijk van de wereld. De aanbestedende dienst wil over deze informatie beschikken maar niet per se over alles, en het liefst overzichtelijk gepresenteerd.

Ik ben niet bedeesd en houd ervan om samen met specialisten te besluiten welke (technische) onderdelen van belang zijn om een verhaal te vertellen dat de klant aanspreekt.

Met mijn doortastendheid zorg ik ervoor dat betrokkenen gecommitteerd blijven aan de inschrijfstrategie.

Puntjes-op-de-i-mentaliteit

Hoe houd je je hoofd koel als het erom gaat? In offertetrajecten is dat vaak lastig. De belangen zijn groot, iedereen heeft een mening, er is tijdsdruk, veel informatie en eindeloos veel voorwaarden, criteria, eisen en te overleggen bewijsstukken. De kunst is om door de bomen het bos te blijven zien. Ervaring helpt daarbij. Structuur en overzicht zijn onontbeerlijk.

Als tekstschrijver voel ik me verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en toepasbaarheid van het kwalitatieve deel van de inschrijving.

Met mijn nauwkeurigheid help ik jou risico’s te omzeilen, doe ik bij twijfel navraag en laat mijn teksten tot vervelens toe checken, checken en nog eens checken.

Meer weten over Sabien?

Check dan mijn LinkedIn-profiel

Of lees ‘Wat maakt dat ik graag tenderteksten schrijf?

TENDER ABC

L – Leidraad

Het reglement dat de deelname-voorschriften en het verloop van de gehele aanbestedings-procedure voorschrijft.

M - Marktconsultatie

Een instrument ter voorbereiding van een aanbesteding van grote, complexe of innovatieve projecten of wanneer de prijs van een project moeilijk te ramen is. Marktconsultaties komen in allerlei vormen voor en hebben verschillende doeleinden.

N - Nota van Inlichtingen

Document waarin de aanbestedende dienst de vragen van geïnteresseerde ondernemers geanonimiseerd bundelt en beantwoordt. De antwoorden in de nota van inlichtingen staan boven het bepaalde in de leidraad.

O - Onderhands aanbesteden

Het tegenovergestelde van een openbare aanbesteding. Bij (meervoudig) onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal drie en maximaal vijf) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie.

P - Programma van Eisen

Een document waarin de specificaties voor een te leveren product of dienst zijn opgenomen om verschillende interpretaties tijdens de uitvoering te voorkomen.

Q - Quotum

Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft de overheid een quotum vastgesteld. In het nieuwe systeem tellen banen die via inkoop gerealiseerd worden.

Lees verder ABC

mail(at)sabienschrijft.nl
tel. + 316 224 187 50
algemene voorwaarden

mail(at)sabienschrijft.nl
tel. + 316 224 187 50
algemene voorwaarden