'MET EEN TEKSTSCHRIJVER

MAAK JE MEER KANS

OM TE WINNEN.'

'MET EEN
TEKSTSCHRIJVER
MEER KANS
OM TE
WINNEN.'

WAT MAAKT HET SCHRIJVEN VAN AANBESTEDINGSTEKSTEN LASTIG?

Om zichzelf werk te besparen, maar vooral om de inzendingen onderling goed te kunnen vergelijken, stellen aanbestedende diensten steeds striktere eisen aan inschrijvingen. Dat maakt het schrijven van tenderteksten er niet makkelijker op. Waar loop je tegenaan?

Paginabeperking

Voor een beschrijving van je plan van aanpak of het beantwoorden van de kwaliteitsvragen heb je vaak maar een beperkt aantal pagina’s tot je beschikking. Dat is irritant want als enthousiast ondernemer wil je veel vertellen over je bedrijf en de geweldige eigenschappen van je product.

Die ruimte krijg je niet. Je moet compact schrijven.

Compact schrijven houdt onder meer in dat je voortdurend stilstaat bij de vraag wat je wel en wat je niet op papier zet. Behalve geïnspireerd moet je dus ook streng zijn voor jezelf en alleen opschrijven wat de aanbestedende dienst écht moet weten.

Dus niet waar jij nou zo trots op bent.

Dat vergt discipline, veel discipline.

Schrijven vanuit het perspectief van de klant

Minstens zo’n grote uitdaging is het om bij elke maatregel te bedenken wat het voordeel hiervan is voor de opdrachtgever. Om de pluspunten van jouw oplossing op het probleem van de aanbestedende dienst aansprekend te kunnen beschrijven, heb je kennis, denkkracht én creativiteit nodig.

Daar komt bij dat de beoordelaars niet alleen het voordeel van de maatregel willen weten, maar ook wat de maatregel hen concreet oplevert. En daarvoor is inlevingsvermogen vereist: wat beweegt de opdrachtgever en waarmee is hij het meest geholpen?

Alleen als je je werkelijk in de belangen van de opdrachtgever verdiept, kun je klantspecifiek benoemen tot welke resultaten je oplossing leidt.

Zijn er nog zorgen, dan neem je ze weg

Verder wil de aanbestedende dienst erop kunnen vertrouwen dat wat jij zegt te gaan doen, ook daadwerkelijk wordt gedaan. Hoe eenduidiger je teksten, hoe beter ze worden ontvangen c.q. beoordeeld.

Ook dit aspect vraagt om flink wat vasthoudendheid, zowel van de tekstschrijver als van het bidteam. Om je beloftes te kunnen onderbouwen met reeds geleverde prestaties, is de samenwerking met inventieve teamleden onmisbaar.

Tekstschrijver voor tenders

Misschien heb je niet de (schrijf)kwaliteiten of het uithoudingsvermogen om hoog scorende tenderteksten te schrijven. Wil je toch een kans maken om aanbestedingen te winnen, dan loont het om te investeren in een tekstschrijver. Deze moet flink wat uren maken, dus goedkoop is het niet.

Verzeker je er daarom van dat je voldoet aan alle gestelde eisen en een concurrerende prijs kunt neerleggen.

En áls je besluit om aandacht, tijd en middelen in een inschrijving te investeren, zorg er dan voor dat je de opdracht binnenhaalt. Ga er 100% voor, maak tijd vrij, betrek je beste (gemotiveerde!) mensen bij het proces en schakel zo nodig hulp in van buitenaf.

Zoals de hulp van een tekstschrijver voor tenders.

TENDER ABC

W - Waardepropositie

Het aanbod waarmee de inschrijver een probleem voor haar klanten oplost. Een propositie is waardevol als deze goed inspeelt op de wensen en behoeften van de klant en duidelijk aangeeft wat de waarde van het aanbod is voor de klant.

Z - Zakelijk overeenkomst

Het doel van een aanbesteding is het aangaan van een zakelijke overeenkomst met een of meerdere partijen voor het leveren van middelen of diensten.

De 4 Beginselen van Europees Aanbesteden

1.  Non-discriminatie

Er mag geen onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit.

2.  Gelijke behandeling

Er mogen geen discriminerende factoren zijn waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander. Iedereen moet objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie krijgen.

3.  Transparantie

Vooraf moet met een voor iedereen leesbare beschrijving duidelijk zijn gemaakt wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd.

4.  Proportionaliteit

Alle technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht.

 

Meer over de beginselen van de nieuwe aanbestedingswet.

WAT MAAKT HET SCHRIJVEN VAN AANBESTEDINGS-TEKSTEN LASTIG?

Om zichzelf werk te besparen, maar vooral om de inzendingen onderling goed te kunnen vergelijken, stellen aanbestedende diensten steeds striktere eisen aan inschrijvingen. Dat maakt het schrijven van tenderteksten er niet makkelijker op. Waar loop je zoal tegenaan?

Paginabeperking

Voor een beschrijving van je plan van aanpak of het beantwoorden van de kwaliteitsvragen heb je vaak maar een beperkt aantal pagina’s tot je beschikking.

Dat is irritant want als enthousiast ondernemer wil je veel vertellen over je bedrijf en de geweldige eigenschappen van je product.

Die ruimte krijg je niet.

Compact schrijven

Compact schrijven houdt onder meer in dat je voortdurend stilstaat bij de vraag wat je wel en wat je niet op papier zet. Behalve geïnspireerd moet je dus ook streng zijn voor jezelf en alleen opschrijven wat de aanbestedende dienst écht moet weten.

Dus niet waar jij nou zo trots op bent.

Dat vergt discipline, veel discipline.

Perspectief van de klant

Minstens zo’n grote uitdaging is het om bij elke maatregel te bedenken wat het voordeel hiervan is voor de opdrachtgever.

Om de pluspunten van jouw oplossing op het in de uitvraag gestelde ‘probleem’ aansprekend te kunnen beschrijven, heb je kennis, denkkracht én creativiteit nodig.

Daar komt bij dat de beoordelaars niet alleen het voordeel van de maatregel willen weten, maar ook wat de maatregel hen concreet oplevert.

En om dat te bedenken is inlevingsvermogen vereist: wat beweegt de opdrachtgever en waarmee is hij het meest geholpen?

Alleen als je je werkelijk in de belangen van de opdrachtgever verdiept, kun je klant-specifiek benoemen tot welke resultaten je oplossing leidt.

Zijn er nog zorgen, dan neem je ze weg

Verder wil de aanbestedende dienst erop kunnen vertrouwen dat wat jij zegt te gaan doen, ook daadwerkelijk wordt gedaan.

Hoe eenduidiger je teksten, hoe beter ze worden ontvangen c.q. beoordeeld.

Ook dit aspect vraagt om flink wat vasthoudendheid, zowel van de tekstschrijver als van het bidteam. Om je beloftes te kunnen onderbouwen met dominante prestatie-informatie, is de samenwerking met inventieve teamleden onmisbaar.

Tekstschrijver voor tenders

Misschien heb je niet de (schrijf)kwaliteiten of het uithoudingsvermogen om hoog scorende tenderteksten te schrijven.

Wil je toch een kans maken om aanbestedingen te winnen, dan loont het om te investeren in een tekstschrijver. Deze moet flink wat uren maken, dus goedkoop is het niet.

Verzeker je er daarom van dat je voldoet aan alle gestelde eisen en dat je een concurrerende prijs kunt neerleggen.

En áls je besluit om aandacht, tijd en middelen in een inschrijving te investeren, zorg er dan voor dat je de opdracht binnenhaalt. Ga er 100% voor, maak tijd vrij, betrek je beste (gemotiveerde!) mensen bij het proces en schakel zo nodig hulp in van buitenaf.

Zoals de hulp van een tekstschrijver voor tenders.

Wanneer zet je een tekstschrijver voor tenders in?

Een betrokken tekstschrijver die tevens buitenstaander is, kan je helpen bij het samenstellen en schrijven van kwaliteitsdocumenten.

Bijvoorbeeld omdat:

 • je zelf geen tijd hebt om te schrijven.
 • je het lastig vindt om objectief (kritisch) naar je product of dienstverlening te kijken.
 • je niet tevreden bent met de teksten die al geschreven zijn.
 • je bidteam best wat versterking kan gebruiken.
 • je het prettig vindt om ondersteuning te krijgen van een expert.

Kan ik jouw bedrijf ook helpen met het inschrijven op een (Europese) aanbesteding?

Wanneer zet je een tekstschrijver voor tenders in?

Een betrokken tekstschrijver die tevens buitenstaander is, kan je helpen bij het samenstellen en schrijven van kwaliteitsdocumenten.

Bijvoorbeeld omdat:

 • je zelf geen tijd hebt om te schrijven.
 • je het lastig vindt om objectief (kritisch) naar je product of dienstverlening te kijken.
 • je niet tevreden bent met de teksten die al geschreven zijn.
 • je bidteam best wat versterking kan gebruiken.
 • je het prettig vindt om ondersteuning te krijgen van een expert.

Kan ik jouw bedrijf ook helpen met het inschrijven op een (Europese) aanbesteding?

Meer over Sabien     

Een tendertekst-schrijver slaat een brug tussen jouw aanbod en de vraag van de klant

Bij het inzetten van een tekstschrijver voor aanbestedingen denk je al snel aan breedsprakige marketingverhalen. Aan mooie woorden die bedoeld zijn om beoordelaars stroop om de mond te smeren. Juist die aanlokkende vergezichten maken het beoordelaars lastig om uit stapels inschrijvingen een concreet aanbod te destilleren.

Daar kan ik me iets bij voorstellen. Het lijkt me a hell of a job om lijvige EMVI-plannen te moeten doorploeteren op zoek naar een helder en overtuigend antwoord op de uitvraag. Niet verwonderlijk dat er steeds vaker een paginabeperking gesteld wordt.

Maar dat betekent niet dat tekstschrijvers buiten spel moeten komen te staan. Integendeel, juist een tekstschrijver kan oeverloze marketingteksten terugbrengen tot een goed onderbouwd en klantspecifiek voorstel.

Want behalve over schrijfkwaliteiten beschikt een tendertekstschrijver over de kritische blik van een betrokken buitenstaander. Dat stelt hem in staat om ‘een tekstuele brug’ te slaan tussen de unieke kwaliteiten van jouw organisatie en dat wat een aanbesteder moet weten om jou als de meest geschikte kandidaat te zien.

Je aanbod waardevol(ler) maken

Een tendertekstschrijver die zijn vak verstaat onderzoekt wat de beoordelaars willen weten/lezen.

 • Daarvoor verdiept hij zich in jouw organisatie, je bedrijfsdoelen, je onderscheidende kwaliteiten en je concurrenten.
 • Vervolgens staat hij stil bij de verschillende onderdelen van je aanbod en maakt zich een voorstelling van wat dit de opdrachtgever gaat opleveren.
 • Als hij zich daarvan een beeld heeft gevormd, schrijft hij erover in de woorden van de opdrachtgever, op een manier die de beoordelaars helpt om een besluit te nemen.
 • Door accenten te leggen en te kiezen voor een bepaalde tone of voice bewerkt hij de tekst dusdanig dat de opdrachtgever zich in je voorstel herkent.

De kunst van het tendertekst-schrijven bestaat eruit om een verbinding aan te gaan, om contact te maken tussen jouw organisatie en de opdrachtgever.

Overtuigend schrijven

Om als schrijver contact te kunnen maken met lezers is het belangrijk dat je je inleeft in je publiek. Een aansprekende offertetekst schrijf je alleen als je in de huid van de beoordelaars kruipt. Welke voorkennis hebben zij? Welke vragen hebben zij? Met welke termen zijn ze bekend, en met welke niet?

Een tendertekstschrijver is erop getraind om te schrijven voor een beoordelingscommissie.

 • Hij is bedreven in het to the point, volledig en SMART beantwoorden van de gestelde vragen.
 • De argumenten die hij aanvoert en de kenmerken die hij beschrijft krijgen te allen tijde de aandacht van de beoordelaars.
 • Omdat opdrachtgevers zich in de woorden herkennen, ontstaat er vertrouwen en daarmee een basis voor verder contact.

Een tendertekstschrijver heeft er z’n vak van gemaakt om jouw organisatie zo te presenteren dat jij de meeste kans maakt op succes.

Meer over de specifieke kwaliteiten van tendertekstschrijvers.

  TENDER ABC

A – Aantrekkelijk aanbod

Inschrijven op een aanbesteding heeft alleen zin als je de opdrachtgever werkelijk iets te bieden hepu. Zakelijke voorstellen die nauw aansluiten op wat in het bestek wordt uitgevraagd, maken de meeste kans om te winnen. 

B – Beoordelingscommissie

Je inschrijving wordt gelezen door onafhankelijke deskundigen die ieder afzonderlijk het criterium kwaliteit beoordelen. Zij mogen niet betrokken zijn bij de beoordeling van de overige subgunningscriteria. Evenmin zijn zij op de hoogte van de scores die aan de andere criteria zijn toegewezen.      

C - Criteria

Er zijn zowel gunningscriteria als selectiecriteria:
Het doel van selectiecriteria is het aantal gegadigden te beperken tot een vooraf bepaald aantal (doorgaans, soms 3) dat vervolgens wordt uitgenodigd om in te schrijven.
Op basis van gunningscriteria bepaalt een aanbestedende dienst welke inschrijving de beste is. Daarbij is er keuze uit drie gunningscriteria: de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit en de laagste prijs. Gunningscriteria zijn niet gericht op kenmerken van de inschrijvende bedrijven, maar op kenmerken van de offerte.

D – Doorgronden

Écht begrijpen wat de klantvraag is, en de klantbehoefde daarachter. Show us you know us, dus ook een alternatief bieden, als dat beter bij de behoeften van de opdrachtgever past.

E – Eigen Verklaring

Sinds 2016 vervangt het Uniform Europees Aanbestedings-document (UEA) het Nederlandse model Eigen verklaring. Het UEA is een eigen verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van je onderneming voor de aanbestedingsprocedure.

F – Functioneel specificeren

Bij functioneel specificeren stelt een aanbesteder minder gedetailleerde eisen ten aanzien van de uitvoering. Op deze manier daagt ze de markt uit om met creatieve / innovatieve oplossingen te komen.

G

Een tendertekst-schrijver slaat een brug tussen jouw aanbod en de vraag van de klant

Bij het inzetten van een tekstschrijver voor aanbestedingen denk je al snel aan breedsprakige marketingverhalen. Aan mooie woorden die bedoeld zijn om beoordelaars stroop om de mond te smeren. Juist die aanlokkende vergezichten maken het beoordelaars lastig om uit stapels inschrijvingen een concreet aanbod te destilleren.

Daar kan ik me iets bij voorstellen. Het lijkt me a hell of a job om lijvige EMVI-plannen te moeten doorploeteren op zoek naar een helder en overtuigend antwoord op de uitvraag.

Niet verwonderlijk dat er steeds vaker een paginabeperking wordt gesteld.

Dat betekent niet dat tekstschrijvers buiten spel moeten komen te staan. Integendeel, juist een tekstschrijver kan oeverloze marketingteksten terugbrengen tot een goed onderbouwd en klantspecifiek voorstel.

Want behalve over schrijfkwaliteiten beschikt een tendertekstschrijver over de kritische blik van een betrokken buitenstaander. Dat stelt hem in staat om ‘een tekstuele brug’ te slaan tussen de unieke kwaliteiten van jouw organisatie en dat wat een aanbesteder moet weten om jou als de meest geschikte kandidaat te zien.

Je aanbod waardevol(ler) maken

Een tendertekstschrijver die zijn vak verstaat onderzoekt wat de beoordelaars willen weten/lezen.

 • Daarvoor verdiept hij zich in jouw organisatie, je bedrijfsdoelen, je onderscheidende kwaliteiten en je concurrenten.
 • Vervolgens staat hij stil bij de verschillende onderdelen van je aanbod en maakt zich een voorstelling van wat dit de opdrachtgever gaat opleveren.
 • Als hij zich daarvan een beeld heeft gevormd, schrijft hij erover in de woorden van de opdrachtgever, op een manier die de beoordelaars helpt om een besluit te nemen.
 • Door accenten te leggen en te kiezen voor een bepaalde tone of voice bewerkt hij de tekst dusdanig dat de opdrachtgever zich in je voorstel herkent.

De kunst van het tendertekst-schrijven bestaat eruit om een verbinding aan te gaan, om contact te maken tussen jouw organisatie en de opdrachtgever.

Overtuigend schrijven

Om als schrijver contact te kunnen maken met lezers is het belangrijk dat je je inleeft in je publiek. Een aansprekende offertetekst schrijf je alleen als je in de huid van de beoordelaars kruipt. Welke voorkennis hebben zij? Welke vragen hebben zij? Met welke termen zijn ze bekend, en met welke niet?

Een tendertekstschrijver is erop getraind om te schrijven voor een beoordelingscommissie.

 • Hij is bedreven in het to the point, volledig en SMART beantwoorden van de gestelde vragen.
 • De argumenten die hij aanvoert en de kenmerken die hij beschrijft krijgen te allen tijde de aandacht van de beoordelaars.
 • Omdat opdrachtgevers zich in de woorden herkennen, ontstaat er vertrouwen en daarmee een basis voor verder contact.

Een tendertekstschrijver heeft er z’n vak van gemaakt om jouw organisatie zo te presenteren dat jij de meeste kans maakt op succes.

Meer over de specifieke kwaliteiten van tendertekstschrijvers.

TENDER ABC

F – Functioneel specificeren

Bij functioneel specificeren stelt een aanbesteder minder gedetailleerde eisen ten aanzien van de uitvoering. Op deze manier daagt ze de markt uit om met creatieve / innovatieve oplossingen te komen.

G - Geschiktheidseisen

Objectieve eisen waar de inschrijver minimaal aan moet voldoen om voor gunning in aanmerking te komen. Er zijn twee soorten geschiktheidseisen: eisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht en eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid.

H - Heraanbesteden

Het komt geregeld voor dat een aanbesteder een aanbestedingsprocedure wenst in te trekken om de opdracht vervolgens (al dan niet gewijzigd) opnieuw aan te besteden. Daaraan zijn voorwaarden verbonden.

I - Inschrijving

Door inzending van het inschrijvingsformulier en aangevuld met de daarin gevraagde stukken doet de inschrijver een in zijn ogen gepaste aanbieding voor de opdracht van de aanbestedende dienst.

J – Juridische kwesties

Met de Aanbestedingswet 2012 geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De wet bevat regels voor aanbestedingen voor zowel boven als onder de Europese drempelbedragen. De Aanbestedingswet is op 1 april 2013 van kracht geworden en gewijzigd in juli 2016.ier geeft

K – Kansendossier

Bij Best Value Procurement (BVP)-aanbestedingen wordt inschrijvers gevraagd om naast een prestatieonderbouwing ook een kansen-  en een risicodossier in te dienen. Het kansendossier biedt inschrijvers de gelegenheid om onderdelen van een oplossing of aanpak aan te dragen waar de opdrachtgever zelf niet aan heeft gedacht. 

Lees verder ABC

mail(at)sabienschrijft.nl
tel. + 316 224 187 50
algemene voorwaarden

mail(at)sabienschrijft.nl
tel. + 316 224 187 50
algemene voorwaarden